Numer NIP to indywidualny przyporządkowany do każdego podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej. Dysponując NIP-em potencjalnego kontrahenta, możesz w ciągu zaledwie kilku chwil sprawdzić, czy jego firma istnieje, kiedy powstała, jaki rodzaj działalności prowadzi i gdzie ma siedzibę. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Sprawdzenie firmy po NIP. Jak możesz to zrobić?

Ryzyko jest dziś trwale wpisane w codzienność przedsiębiorców. Towarzyszy im zwłaszcza przy realizacji inwestycji czy nawiązywaniu współpracy z nowymi kontrahentami. Choć nie wszystkie zdarzenia losowe można przewidzieć, warto skupić się na tych, na które masz wpływ. Chcesz ochronić firmę przed utratą płynności finansowej i odpowiedzialnością podatkową za zobowiązania nieuczciwego klienta? Zminimalizuj prawdopodobieństwo ewentualnych zagrożeń. Od czego zacząć?

Wiarygodność kontrahenta na wagę złota

Ekspansja na nowe rynki i pozyskiwanie kolejnych partnerów biznesowych należą do najważniejszych elementów rozwoju przedsiębiorstwa. Aby uniknąć długofalowych konsekwencji nieprzemyślanych decyzji, przed rozpoczęciem współpracy z nowym klientem koniecznie zweryfikuj jego wiarygodność. Aby to zrobić, wystarczy Ci jedynie jego NIP.

Czym jest NIP?

NIP to dziewięciocyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej. Trzy pierwsze cyfry określają kod konkretnego urzędu skarbowego, sześć kolejnych to losowy ciąg, a ostatnią — cyfrę kontrolną wylicza algorytm. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, obowiązek posiadania NIP-u spoczywa na:

 • osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

 • osobach fizycznych — czynnych podatnikach podatku VAT;

 • płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych bez osobowości prawnej, jednak posiadającej status podatników.

Sprawdzenie firmy po NIP — jak to zrobić?

Sprawdzanie firmy po nipie jest łatwe, szybkie i… zupełnie darmowe. Posiadając Numer Identyfikacji Podatkowej potencjalnego kontrahenta, możesz zweryfikować jego wiarygodność w bezpłatnych publicznych rejestrach dostępnych online.

Najpopularniejsze i najczęściej sprawdzane to:

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej — CEIDG. CEIDG gromadzi informacje na temat przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dysponując numerem NIP potencjalnego kontrahenta, z CEIDG dowiesz się m.in.: kiedy rozpoczął działalność, czy firma działa aktywnie, czy jest zawieszona, jaką działalność prowadzi, jaki jest adres rejestracji, czy firma jest objęta postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym.

 • Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestr KRS gromadzi i udostępnia informacje na temat spółek prawa handlowego: spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo- akcyjnych czy spółek z o.o. Dane zawarte w KRS dostarczą informacji na temat: formy działalności, adresu, daty założenia firmy, sposobu reprezentacji wysokości kapitału zakładowego czy liczby wspólników.

 • Rejestr Gospodarki Narodowej — REGON. W rejestrze REGON odszukasz dane spółek cywilnych. CEIDG dysponuje bowiem jedynie danymi wspólników takich podmiotów.

 • Biała lista podatników VAT, czyli wykaz podatników VAT. Biała lista podatników VAT zawiera informacje o rachunkach bankowych firm, na które należy wpłacać podatek VAT oraz ich dane identyfikacyjne:

 • nazwę,

 • numer REGON,

 • numer w KRS,

 • adres siedziby,

 • dane wspólników,

 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Jak sprawdzić firmę po nipie w każdym z najpopularniejszych rejestrach?

Aby znaleźć firmę po nipie, musisz wejść na stronę wybranego rejestru, a następnie wpisać w pole wyszukiwarki numer NIP firmy. Cały proces jest bezpłatny, nie wymaga rejestracji ani zgody weryfikowanego podmiotu.

Nie masz NIP-u firmy? Podpowiadamy, gdzie sprawdzić NIP

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat działalności firmy, jednak nie masz numeru NIP, nic straconego. Sprawdzenie po NIP będzie możliwe, jeśli dysponujesz nazwą, adresem lub numerem REGON firmy.

 • Twój kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą? Informacje o NIP-ie uzyskasz z bazy CEIDG.

 • Firma, z którą planujesz rozpocząć współpracę, to spółka prawa handlowego lub inny podmiot podlegający rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym? Aby zdobyć numer NIP, skorzystaj z wyszukiwarki na stronie KRS.

 • Jeśli rozpoczynasz współpracę z zagranicznym klientem, skorzystaj z systemu VIES — gromadzącego informacje o podmiotach działających w UE.

Weryfikacja w BIG

Dysponując numerem NIP, możesz również zweryfikować swojego kontrahenta w Biurze Informacji Gospodarczej, np. w BIGInfoMonitor. Biuro to przyjmuje i udostępnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorców i osób fizycznych. Do sprawdzenia informacji o długach kontrahenta w bazie BIG InfoMonitor nie potrzeba jego zgody ani upoważnienia. Wystarczy wpisać NIP w wyszukiwarkę. Jeśli w bazie BIG są na temat danego przedsiębiorcy jakieś niespłacone zobowiązania, warto wykazać ostrożność we współpracy z tym kontrahentem.