Chcesz nawiązać współpracę z nowym kontrahentem? Zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu i sprawdź, czy jego firma na pewno istnieje. W artykule wyjaśnimy, jak tego dokonać. Podpowiemy także, dlaczego sprawdzenie firmy przed podpisaniem umowy jest tak ważne.

Jak sprawdzić, czy firma istnieje?

Dynamiczny rozwój firmy, ekspansja na nowe rynki i podpisywanie kolejnych kontraktów biznesowych to cel większości przedsiębiorców. Takie okoliczności niosą za sobą jednak nie tylko profity, ale także wyzwania. Jednym z nich jest konieczność weryfikacji wiarygodności potencjalnych kontrahentów. Nawiązanie współpracy z firmą, która nie istnieje, może skutkować długofalowymi (i wyjątkowo nieprzyjemnymi) konsekwencjami ze strony organów podatkowych, utratą wiarygodności, budowanego skrupulatnie wizerunku i potężną dawką stresu. A ten odbije się na wszystkich płaszczyznach życia, nie tylko zawodowego.

Chcesz podpisać umowę? Sprawdź, czy firma istnieje

Weryfikacja potencjalnego kontrahenta powinna przebiegać kilkuetapowo. Pierwszym i absolutnie niezbędnym jej etapem winno być sprawdzenie, czy firma oficjalnie istnieje.

Jak to zrobić w wiarygodny, łatwy i wygodny sposób?

Jak sprawdzić, czy firma istnieje?

Najlepszym sposobem weryfikacji czy firma rzeczywiście istnieje, jest skorzystanie z ogólnodostępnych rejestrów:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG,

 • Krajowego Rejestru Sądowego KRS

 • Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON.

Jakie dane zawiera każdy z rejestrów? Jak sprawdzić firmę w CEIDG, KRS i REGON?

Sprawdzenie firmy w CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zawiera dane przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych.

Sprawdzenie firmy w CEIDG będzie możliwe, jeśli dysponujesz:

 • imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy (pamiętaj jednak, że przedsiębiorców o tym samym imieniu i nazwisku może być kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu) lub

 • adresem, lub

 • numerem NIP, lub

 • numerem REGON.

Weryfikując zawarte w CEIDG dane, dowiesz się nie tylko, czy firma istnieje, ale także:

 • kiedy rozpoczęła działalność,

 • gdzie jest zarejestrowana,

 • jakim adresem e-mail posługuje się właściciel (jeśli nie jest zastrzeżony),

 • jaki ma status — czy jest aktywna, czy może zawieszona;

 • jaki rodzaj działalności wykonuje.

Sprawdzenie firmy w bazie CEIDG jest bezpłatne i wygodne — dane są dostępne w 100% przez internet. Bez konieczności rejestracji, posiadania profilu zaufanego czy podpisu elektronicznego.

Jak sprawdzić firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy gromadzi dane spółek prawa handlowego: spółek z o.o., spółek komandytowych i spółek jawnych. Aby sprawdzić w KRS czy firma istnieje, potrzebny będzie:

 • numer NIP lub

 • numer REGON, lub

 • numer KRS, lub

 • nazwa firmy.

Choć wyszukiwarka umożliwia także poszukiwania firmy na podstawie województwa, nazwy, gminy lub miejscowości, takie dane powinny być używane jedynie w celu doprecyzowania wyszukiwania. Ze względu na specyfikę form prawnych podmiotów, KRS dostarcza zdecydowanie bardziej precyzyjne dane niż CEIDG.

Weryfikując dane firmy w KRS, poznasz:

 • dane wspólników,

 • przedmiot działalności spółki,

 • informacje o ewentualnym postępowaniu upadłościowym,

 • informacje o ewentualnych wierzytelnościach,

 • zmiany w KRS wykonane od początku funkcjonowania spółki.

Dowiesz się także, jakie organy reprezentują spółkę, jaki jest ich skład i ile wynosi kapitał firmy.

Dzięki wyszukiwarce KRS sprawdzisz bezpłatnie i wygodnie, czy firma istnieje.

Jak sprawdzić firmę w rejestrze REGON?

Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej zawiera informacje dotyczące spółek cywilnych, których nie znajdziesz w CEIDG.

Aby sprawdzić firmę w rejestrze REGON, potrzebujesz numeru NIP, REGON lub KRS.

W rejestrze REGON znajdziesz m.in.:

 • podstawowe informacje o firmie: REGON, NIP, nazwę, numer w rejestrze lub ewidencji;

 • adres siedziby;

 • daty związane z działalnością podmiotu: datę wpisu do rejestru lub ewidencji, datę powstania i rozpoczęcia działalności;

 • dane kontaktowe: numer telefonu, numer faksu, adres e-mail;

 • przeważający rodzaj działalności wg PKD.

Sprawdzenie firmy w rejestrze REGON jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji i odbywa się w 100% online.

Odpowiedzialność i troska o własny biznes

Sprawdzenie, czy firma, z którą zamierzasz współpracować, rzeczywiście istnieje, to przejaw odpowiedzialności i dojrzałego podejścia do prowadzenia biznesu. Taka postawa z pewnością zaprocentuje, zwłaszcza w długofalowej perspektywie.