KRS-firma / Blog /

Baza wiedzy

Likwidacja spółki wpisanej do KRS – jak to przeprowadzić?

Chcesz zakończyć działalność spółki wpisanej do KRS? Wymaga to przejścia przez pewne formalności. Dowiedz się, jak wygląda likwidacja spółki wpisanej do KRS, jakie obowiązki ciążą w związku z tym...

czytaj dalej

Krajowy Rejestr...

KRS to skrót od nazwy: Krajowy Rejestr Sądowy. Jest to informatyczna baza danych, która składa się z trzech rejestrów:
-...

czytaj dalej

Co musi zawierać...

Założenie stowarzyszenia wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych obowiązków. Jednym z nich jest sporządzenie statutu. Co...

czytaj dalej

Co powinien...

Statut fundacji jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem określającym jej działalność. Sporządza się go według określonego...

czytaj dalej

Zgłoszenie zmian...

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) gromadzi dane na temat spółek prawa handlowego, stowarzyszeń fundacji oraz innych podobnych...

czytaj dalej

Jaki jest czas...

Działalności gospodarcze prowadzone w formie spółek prawa handlowego mają obowiązek rejestracji w Krajowym Rejestrze Handlowym...

czytaj dalej

Rodzaje spółek w...

Działalność gospodarczą można prowadzić samodzielnie lub ze wspólnikami. W tym drugim przypadku wymagane jest założenie spółki....

czytaj dalej

Kto może...

Prowadzenie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu mniejszych i większych decyzji, a każda z nich może mieć bardzo poważne...

czytaj dalej

Jak sprawdzić NIP...

NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, to jeden z podstawowych identyfikatorów każdej firmy. Jest nadawany przez urząd...

czytaj dalej

Jak sprawdzić,...

Co do zasady przedsiębiorcy mają obowiązek płacić podatek VAT. Jednak w praktyce, prawo zwalnia niektóre rodzaje działalności...

czytaj dalej

Sprawozdanie...

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający szczegółowe informacje na temat sytuacji finansowej firmy w określonym roku...

czytaj dalej

Jak powinna...

Każdy przedsiębiorca, zanim rozpocznie współpracę z nowym kontrahentem, powinien zweryfikować jego wiarygodność. Dokładne...

czytaj dalej

Kim jest...

Zarządzanie przedsiębiorstwem to skomplikowany proces, wymagający podejmowania – właściwie codziennie – szeregu różnych...

czytaj dalej

Co można znaleźć...

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz dla wszystkich...

czytaj dalej

Sprawdzenie firmy...

Numer NIP to indywidualny przyporządkowany do każdego podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej. Dysponując NIP-em potencjalnego...

czytaj dalej

Odpis z KRS i...

Czym jest odpis KRS i odpis CEiDG, jakie informacje w nich znajdziesz i dlaczego warto je pobrać przed rozpoczęciem współpracy...

czytaj dalej

Dane finansowe...

Dane finansowe KRS - czym są, gdzie ich szukać i dlaczego warto do nich
zaglądać zwłaszcza podczas kryzysu?
Dane...

czytaj dalej

Kim jest...

Mówiąc w sporym uproszczeniu beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby fizyczne, które sprawują władzę nad danym podmiotem —...

czytaj dalej

Jak sprawdzić,...

Chcesz nawiązać współpracę z nowym kontrahentem? Zadbaj o bezpieczeństwo swojego biznesu i sprawdź, czy jego firma na pewno...

czytaj dalej

Kim jest płatnik...

Podatek VAT (value added tax) to zwyczajowa nazwa podatku od towarów i usług, pobieranego na każdym etapie obrotu towarami lub...

czytaj dalej